Zmusić kogoś

Należy podkreślić, iż źródłem satysfakcji w tym wypadku jest nie tyle to, co się od pokonanego otrzymało, ile to, że się go zmusiło do dania. Ważne jest zatem nie tyle to, co on zrobi, ile to, że robi. Dlatego w zabawach więźniów, w okrucieństwach dokonywanych przez grupy chuligańskie główną sprawą jest wymyślenie najbardziej dziwacznych i odrażających dla ofiary czynności, ponieważ wtedy właśnie osiąga się najwyraźniej przeświadczenie o swojej przewadze. Zachowania agresywne są także dogodnym sposobem ochrony, umacniania i podwyższania poczucia własnej wartości. Poczucie to w znacznym stopniu (a u niektórych ludzi — decydującym) zależy od własnego względnego położenia na skalach wartości, innymi słowy — od porównania pozycji własnej w stosunku do pozycji innych ludzi. Wartość przypisana sobie wzrasta zatem, gdy zajmuje się położenie wyższe od innych, co można osiągnąć dwojako: bądź przez podwyższenie własnej pozycji, bądź przez obniżenie cudzej. Tak więc przypisanie komuś niższej wartości moralnej, doprowadzenie do pogorszenia jego prestiżu, zmniejszenie jego stanu posiadania, okazanie mu, że jest głupszy, spowodowanie, iż będzie zależny — wszystko to daje względną przewagę sobie, a tym samym podwyższa poczucie własnej wartości. Obniżenie cudzej pozycji wymaga podjęcia czynności o charakterze agresywnym. Już symboliczna agresja — wypowiadanie pogardliwych opinii pod adresem osoby, której się powiodło — może zmniejszać przykrość związaną z relatywnym Dbniżeniem własnego statusu spowodowanym :ym, że ktoś inny osiągnął coś lepszego niż my.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *