Rozpoznawanie obrazów

Istnieją także składniki kultury masowej mogące przyczyniać się do nadawania większego znaczenia agresji, a tym samym — osłabiać wpływ czynników agresję hamujących, natomiast popierać czynniki agresję pobudzające. Do takich należy rozpowszechnienie obrazów gwałtu na ekranach kin i telewizorów, w literaturze popularnej itp. Wprawdzie nie znaczy to, że każda treść agresywna widziana na ekranie sprzyja pojawianiu się agresji w zachowaniu, ale w pewnych warunkach (których analizę w tym miejscu musimy pominąć) zjawiska takie, jak to wykazały psychologiczne badania, występują rzeczywiście. Tak więc w konkluzji można powiedzieć, że regulacja ludzkiego zachowania się opisywana tu na przykładach czynności agresywnych (tzw. agresji spontanicznej) nie da się wyjaśnić przez odwołanie do cech czy dyspozycji, lecz jest konsekwencją współdziałania wielu różnych mechanizmów, w których powstawaniu i uruchamianiu decydującą rolę odgrywa społeczne doświadczenie jednostki. Mechanizmy te nie są prostym rezultatem oddziaływań zewnętrznych, lecz stanowią wynik wielowarstwowego procesu formowania osobowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *