Dziecko a otoczenie

Ale poczucie własnej odrębności i dystansu od innych może formować się także i wtedy, gdy z jakiegoś powodu jest utrudniona komunikacja między dzieckiem a otoczeniem. Wtedy to, co dzieje się w umyśle dziecka, przebiega w znacznej izolacji od wpływów i doświadczeń innych ludzi. W takich wypadkach tworząca się Struktura Ja nabiera cech szczególnych, ostro odróżniających jednostkę od otoczenia. Dotyczy to zresztą nie tylko dzieci. Można zastanawiać się, czy przedstawianych tu faktów nie dałoby się wyjaśniać znacznie prościej — przyjmując po prostu, że człowiek gotów jest brać pod uwagę interesy tych, których lubi. Wszak łatwo zauważyć, że sympatia ma wpływ hamujący na zachowanie agresywne, jak też sprzyja zachowaniom pomocnym. Ale, po pierwsze, trzeba pamiętać, że zjawisko sympatii samo wymaga objaśnienia. Czemu to lubimy bardziej jednych, a mniej — drugich? Bliższa analiza tego zjawiska pokazuje, że sympatia miewa różną treść psychologiczną i różne podłoże. Jednym z podstawowych jej wyznaczników wydaje się psychologiczny dystans. Tak np. zebrano wiele danych pokazujących, że podobieństwo postaw ma wielki wpływ na powstawanie sympatii. Nie tylko postawy, również podobieństwo pewnych cech funkcjonowania umysłowego wywiera, zdaje się; wpływ na powstawanie sympatii. !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *