Zajebaly zule mi

Modele pojęciowe, na których metodyka wychowania buduje odpowiednie reguły działania wychowawczego, wskazują więc na cechy działania w praktyce społecznej decydujące o skuteczności i ekonomiczności działalności wychowawczej. Mówiąc inaczej, pojęcie ogólne tylko wtedy może być uznane za model pojęciowy, kiedy dzięki temu pojęciu wiadomo, od czego zależy zamierzony i możliwy do osiągnięcia skutek ewentualnego działania. Chodzi więc o pojęcie istotne, a jednocześnie praktycznie efektywne. Rzecz więc ma się podobnie jak z modelem pojęciowym dotyczącym samochodów. Jeżeli model ten ma stanowić element wiedzy pozwalający korzystać z samochodu, znajomość tego modelu powinna nie tylko umożliwiać odróżnienie samochodu od furmanki konnej, ale i umożliwiać kierowanie samochodem, a więc wskazywać na te elementy, na które możemy oddziaływać, powodując odpowiadające nam funkcjonowanie samochodu. Nie wystarczy wiedzieć, czym jest np. układ wychowawczy, trzeba także wiedzieć, z jakich elementów się składa i które z nich decydują, i w jakich sytuacjach, o funkcjonowaniu tego systemu. Dopiero znając twierdzenia informujące o takich zależnościach możemy wiedzieć, na co konkretnie oddziaływać, aby osiągnąć zamierzony wynik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *