Występują tu próby łącznej realizacji celów

Podaliśmy przykłady sytuacji, w których sprzeczność programu wychowawczego polega na tym, iż zawarte są w nich dwie cechy połączone „ujemnym sprzężeniem”. Występują tu próby łącznej realizacji celów, gdy tymczasem realizacja jednego z nich pociąga za sobą zniknięcie lub choćby wyraźne osłabienie cechy osobowości, która stanowi drugi z celów. Teraz zajmiemy się sprzecznościami i konfliktami, które powstają wtedy, kiedy zastosowane środki umożliwiają realizację jednego celu równocześnie uniemożliwiając realizację innego celu.
I tak np. warunki wychowawcze zakładu poprawczego, w którym skutecznie i konsekwentnie stosuje się system dyscyplinarno-izolacyjny, mogą sprzyjać wyrobieniu pewnego rodzaju posłuszeństwa, ale z pewnością nie przyczyniają się do rozwoju samodzielności oraz skłonności do samowychowania, a więc ze względu na funkcję społeczną rzeczywiście realizowanych celów wychowawczych trudno zastosowane w tym przypadku środki ocenić dodatnio. Mówiąc o funkcji społecznej systemu celów wychowawczych, przybierającego formę doniosłego społecznie programu wychowawczego, można z łatwością zauważyć, iż proporcje tendencji konserwatywnych i tendencji progresywnych, podniesione do rangi proporcji różnych kategorii wartości kulturowych, które figurują w społecznie realizowanych programach wychowawczych, bywają różne. A różnice w zakresie tych proporcji stanowią dobry wskaźnik tego, czy programy wychowawcze służą przede wszystkim stabilizacji istniejącego aktualnie układu warunków kulturowo-społecznych, czy też główną funkcją tych programów jest inspirowanie i podtrzymywanie innowacyjnych przemian społecznych. Dotyczy to także programów wychowania resocjalizującego. Powiemy więc, że im bardziej w wychowaniu znajduje wyraz dominacja (choć nie wyłączność) tendencji progresywnych, tym zasadniej możemy mówić o wychowaniu socjalistycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *