Wartner na kurzajki

Wspomniane uzasadnianie twierdzeń, stanowiących podstawę zaleceń regulujących proces wychowawczy, może polegać np. na stosowaniu tzw. „metody generalizacji”. Sprowadza się ona do wprowadzenia koncepcji układu ogólniejszego, a więc takiego, w stosunku do którego rozmaite układy mogą być traktowane jako twory mniej ogólne. Dzięki temu o cechach układów mniej ogólnych można wnosić z cech układu czy układów bardziej ogólnych. Znając np. cechy tzw. cybernetycznego układu samodzielnego, możemy się wiele dowiedzieć o właściwościach sterowniczych, charakterystycznych zarówno dla roślin i zwierząt, jak i dla ludzi i grup ludzkich. Będzie tak jednak pod warunkiem, że dojdziemy do wniosków na podstawie trafnego założenia. Dodajmy, że założenia te mogą same podlegać empirycznej weryfikacji bezpośredniej lub pośredniej, która jest weryfikowaniem empirycznym logicznych konsekwencji przyjętych założeń. Weryfikacją może być również badanie modelowe. Polega ona na badaniu takim, jak w przypadku metody generalizacji, a więc zmierza do poznania oryginału poprzez poznanie modelu, czyli czegoś analogicznego pod względem struktury do struktury oryginału. Nie zawsze jednak, w przeciwieństwie do metody generalizacji, model musi mieć charakter pojęciowy. Może on być także modelem realnym, rzecz w tym, by model był łatwiej dostępny poznawczo niż oryginał.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *