Ustalanie systemu wartości i norm

Ustalić system wartości to, po pierwsze, określić jego podmiot (którym może być jednostka lub zbiorowość społeczna), wartość bowiem jest to zawsze pewna ogólna kategoria zdarzeń, których istnienie zaspokaja czyjeś potrzeby i stanowi o zrealizowaniu się czyichś dążeń. Może to być wartość indywidualna albo wartość społeczna, a więc kategoria zdarzeń uznanych przez członków danej zbiorowości za cel, który jest wart, by doń dążyć, lub też kategoria zdarzeń, do których ludzie dążą, choć sobie dobrze z tego sprawy nie zdają.
Oznaczyć system wartości to, po drugie, określić sfery rzeczywistości, stanowiące przedmioty dążeń określonego podmiotu danego systemu wartości. Jeżeli np. przyjmujemy, że podmiotem systemu wartości jest Jan, wówczas chcąc określić system wartości jako podstawę konkretnego działania musimy ustalić, o jakie przedmioty tego systemu nam chodzi. Interesują nas, oczywiście, tylko przedmioty istotne dla Jana, a więc np. Marysia, szkoła, praca zawodowa itd. Musimy następnie stwierdzić, jakie kategorie stanów tych wszystkich przedmiotów odpowiadają potrzebom i dążeniem Jana, a następnie rozważyć ich realność, ujmując je w izolacji, i ich realność, ujmując je w całokształcie. Może się bowiem zdarzyć, że one się wzajemnie wykluczają. Jan np. chce awansować, a nie chce się uczyć, albo chce się stale bawić z Marysią i pragnie być najlepszym uczniem w szkole dla pracujących oraz nagradzanym pracownikiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *