Teksańska maskara piła mechaniczną

Każde zalecenie metodyczne, tj. ukierunkowujące działalność wychowawczą, czyli każda zasada czy reguła lub dyrektywa wychowania będą tym bardziej zaleceniem uznanym przez metodykę wychowania, im większe prawdopodobieństwo udanej ich weryfikacji. A mówiąc o weryfikacji mamy na myśli zarówno uzasadnianie i sprawdzanie twierdzeń, na których się opierają zasady, reguły i dyrektywy metodyki wychowania, jak i wyjaśnianie tych twierdzeń. Wyjaśnianie zaś twierdzeń sprowadza się do logicznego ich powiązania z innymi twierdzeniami dotyczącymi tej samej kategorii rzeczywistości, np. procesów psychicznych regulujących czynności człowieka, czy wzajemnych oddziaływań członków grupy społecznej, które powodują kształtowanie się norm współżycia społecznego. I tak np, twierdzenia dotyczące skuteczności kar w wychowaniu mogą być wyjaśnione, to jest potraktowane jako logiczna konsekwencja bardziej ogólnych twierdzeń dotyczących zależności, warunkujących proces skutecznego uczenia się wszelkich wyżej zorganizowanych organizmów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *