Starogrecki okręt wojenny

Zalecenia interwencyjne znajdują oparcie w przewidywaniach dotyczących związków sprawczych i dzięki temu pouczających, w jaki sposób włączyć aktywność ludzką w łańcuch zdarzeń jako jedno z jego ogniw, stanowiących przyczynę decydującą (ze względu na naturalne następstwo zdarzeń) o zaistnieniu dalszych zdarzeń. Są to zalecenia umożliwiające przewidywania dotyczące interwencji osób działających, a więc umożliwiające aktywne, racjonalne działanie. Natomiast zalecenia adaptacyjne opierają się na przewidywaniach, które umożliwiają przystosowanie się do naturalnego toku następstwa zdarzeń. Mamy tu więc do czynienia z biernym racjonalnym działaniem. Każdą zatem regułę stanowiącą sens metodyki wychowania, możemy rozpatrywać zarówno jako zalecenie dotyczące: projektowania bądź wykonania, 2) preparacji bądź kreacji, 3) strategii bądź procedury, 4) interwencji bądź adaptacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *