Sałatka szwabska przepis

Reguły dotyczące projektowania, podobnie jak reguły dotyczące wykonania, mogą dotyczyć zarówno tzw. preparacji działań, jak i tzw. kreacji działań, a więc przybierać formy zarówno zaleceń preparacyjnych, jak i kreacyjnych. Zaleceniem preparacyjnym nazwiemy każde zalecenie, które dotyczy przygotowania danego działania, natomiast zaleceniem kreacyjnym nazwiemy każde zalecenie, które dotyczy osiągania właściwych celów danego działania. Preparacyjnym zaleceniem dotyczącym projektowania nazwiemy zatem każde zalecenie dotyczące diagnozy, gdyż diagnoza stanowi konieczne przygotowanie do sformułowania projektu, co w przypadku projektowania stanowi cel zasadniczy. Natomiast samo formułowanie projektu jest objęte sferą kreacyjnych zaleceń dotyczących projektowania.
Podobnie w wypadku zaleceń odnoszących się do wykonania. Kreacyjne zalecenia regulujące wykonanie pouczają nas, jak stymulować skutecznie wychowanka, by go odpowiednio zaktywizować i jak wzmacniać te aktywizacje, wywołując postulowane zmiany w jego osobowości. Natomiast preparacyjne zalecenia regulujące wykonanie wskazują, jak tworzyć lub reformować czy doskonalić układ wychowawczy, aby zapewnić sobie jego funkcjonowanie zdolne sprostać określonym zadaniom wychowawczym. Każda metodyka wychowania dysponuje także regułami interwencyjnymi i adaptacyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *