Polowanie na drużbów cda

Ale reguły wchodzące w skład systemu zaleceń wypracowywanych przez przedstawicieli metodyki wychowania możemy także wyróżniać inaczej. Możemy mianowicie wskazywać na reguły dotyczące projektowania, zwane także zaleceniami metodologicznymi, oraz na reguły dotyczące realizowania czyli wykonania, zwane także zaleceniami merytorycznymi. Reguły odnoszące się do wykonania, to zalecenia strategiczne i proceduralne, dotyczące oddziaływania na osobę wychowywaną. Zalecenia te dotyczą więc wywoływania faktów wychowawczych. Inna jest natomiast funkcja reguł dotyczących projektowania. Są to zalecenia, które informują nas, jak dobierać odpowiednie strategiczne i proceduralne zalecenia wykonania wychowawczego, czy mówiąc bardziej ogólnie i wyczerpująco jak projektować, tj. dochodzić do aktualnie skutecznego wykonania wychowawczego.
Reguły dotyczące projektowania, podobnie jak reguły dotyczące wykonania, mogą eksponować bądź strategię, bądź procedurę działania. I tak, strategiczne zalecenia odnoszące się do projektowania wskazują na te wyniki poznawcze, które muszą być osiągnięte, jeżeli mamy otrzymać racjonalny projekt. Można tu np. wymienić zalecenie skłaniające nas, by rozważając ewentualności działania, które polega na tworzeniu nowego układu wychowawczego w celu realizacji określonego zadania zanalizować odmienne możliwości tej realizacji, tj. odwołać się do już funkcjonujących układów wychowawczych. Chodzi tu o porównanie realności takich ewentualności i związanych z każdą z nich kosztów, tj. strat i zysków. Do zaleceń metodologicznych o charakterze strategicznym zaliczymy również ogólne zalecenie, by wybór reguły wykonania, który dotyczy zastosowania środków i sposobów oddziaływania wychowawczgo, poprzedzić odpowiednią diagnozą. Natomiast proceduralnym zaleceniem dotyczącym projektowania nazwiemy np. każdą regułę, która dotyczy techniki i metody badania diagnostycznego albo też sposobu uzasadniania projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *