Muwistar planet pl

Chodzi wówczas o zalecenie zachowania się określonego ze względu na rodzaj instrumentu, na narzędzie, którym się będziemy posługiwali. Właśnie o technice informują reguły proceduralne wskazujące np. na potrzebę mówienia przez mikrofon, jako na środek porozumienia się z liczną grupą osób zebranych w nieakustycznej sali. Charakter techniczny będzie mieć także zalecenie mówiące, aby wpływać na zachowanie się członków internatu, publikując w gazetce ściennej fotografie i notatki dotyczące szczególnie zasłużonych dla internatu wychowanków. Oczywiście, metodą możemy nazwać koncepcję całego kompleksu działań przydatnych do osiągnięcia całego pożądanego kompleksu zdarzeń. Ale jest to wówczas “w gruncie rzeczy zbiór zaleceń, obejmujący zarówno typ zalecenia określonego jako strategiczne, jak i typ zalecenia określonego jako proceduralne. Tak zatem niejednokrotnie daną strategię i związane z nią funkcjonalnie sposoby i środki określa się mianem metody, używając tego terminu w szerszym znaczeniu niż to, które przedstawiono wyżej. Stosując termin metoda w tym ostatnim znaczeniu, powiemy, że metodyka wychowania stara się ustalić metody działania wychowawczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *