Mówiąc inaczej, nie wystarczy, że człowiek dowie się o pewnych czynnościach

Nietrudno zauważyć, że samo zetknięcie się z symbolicznym przedstawieniem dającej się powtórzyć aktywności nie może przyczynić się do przyswojenia takiego czy innego jej wzoru. Nie wystarczy również zetknięcie się z czynnością traktowaną jako manifestowanie takiego czy innego wzoru aktywności. Mówiąc inaczej, nie wystarczy, że człowiek dowie się o pewnych czynnościach, jako czynnościach dających się powtórzyć, a nawet sam te czynności zaobserwuje. Takie izolowane zdarzenie nie może przyczynić się do wytworzenia się dyspozycji do zachowania się manifestującego określone wzory aktywności, gdyż dyspozycje tego rodzaju nie tylko manifestują się poprzez czynności człowieka, ale także wytwarzają się w toku tych czynności. Chodzi tu bowiem o utrwalenie się przebiegów aktywności oznaczonych przez przekazane symbolicznie wzory tej aktywności, po to jednak, by ta aktywność utrwaliła się w psychice i zachowaniu się określonego człowieka, muszą w jego życiu wystąpić takie warunki, w których ową aktywność i on sam mógłby przejawić. Rzecz także w tym, by przejawienie się aktywności nie tylko odpowiadało danemu wzorowi, ale i w tym, by nastąpiło utrwalenie aktywności zgodne z tym wzorem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *