Lioness program lojalnościowy

Zasada wszechstronnej i perspektywicznej opieki oraz zasada wymagań wynikają z zasilającej, to jest opiekuńczej funkcji specjalnego wychowania resocjalizującego. Zasada wszechstronnej opieki zakłada konieczność liczenia się przy stosowaniu reguł i dyrektyw z wszystkimi potrzebami wychowanka oraz zaspokajania ich w toku działań resocjalizujących. Należy jednak traktować opiekę perspektywicznie, to znaczy uwzględniać nie tylko potrzeby aktualne, lecz również potrzeby ujmowane rozwojowo. Reguły i dyrektywy powinny być stosowane z troską o przyszłość wychowanka, a oparte na nich wychowanie powinno oddziaływać tak, aby zapewnić osobie wychowywanej możność zaspokajania jej potrzeb i w dalszym życiu. Niezbędne jest zatem takie oddziaływanie, które pozwala wychowankowi zajmować uznane pozycje w społeczeństwie, a w konsekwencji uzyskiwać odpowiednie gratyfikacje. O ile zasada wszechstronnej i perspektywicznej Opieki nakazuje uwzględnianie interesów wychowanka, to zasada wymagań każe liczyć się z potrzebami ludzi, wśród których wychowanek żyje i żyć będzie w przyszłości. Stosowane reguły i dyrektywy powinny prezentować oddziaływania adekwatne do społecznych oczekiwań, wyrażających interesy małych grup i szerszych zbiorowości, funkcjonalnych w stosunku do społeczeństwa, a więc zgodnych z przyjętą koncepcją rozwoju społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *