I wreszcie opieka optymalna to również opieka polegająca na dostarczaniu osobie podopiecznej przedmiotów

Które nie tylko warunkują aktualne i przyszłe funkcjonowanie tej osoby i podnoszą poziom tego funkcjonowania, ale i przyczyniają się do jej rozwoju. Jest to więc opieka stanowiąca czynnik uzyskiwania przez osobę podopieczną optymalnej sprawności w zachowaniu siebie i zapewnieniu własnego rozwoju. W każdej działalności opiekuńczej mamy do czynienia nie tylko z postępowaniem polegającym na umożliwieniu podopiecznemu dostępu do odpowiednich dóbr, czyli potrzebnych mu przedmiotów. Opieka bowiem polega także na pomaganiu podopiecznemu w korzystaniu z dóbr, do których ma on dostęp. Chodzi tu o trzy sprawy. Po pierwsze chodzi o instruowanie, dzięki któremu podopieczny odpowiednio traktuje potrzebne mu przedmioty, a więc traktuje je w sposób pozwalający na zaspokojenie potrzeb. Po drugie chodzi o to, by podopieczny chciał tak właśnie traktować przedmioty, które, obiektywnie rzecz biorąc, są dlań dobrami, czyli stanowią wartość ze względu na potrzeby podopiecznego. Mówiąc inaczej, działalność opiekuńcza polega również na rozbudzaniu odpowiednich dążeń, a dążenia rozumiemy tu jako stany psychiczne skłaniające do zachowań ukierunkowanych na osiąganie określonych wyników. Wchodzą przy tym w grę tylko takie wyniki, które powodują zaspokajanie potrzeb. Po trzecie działalność opiekuńcza obejmuje pomaganie w realizacji dążeń zaspokajających potrzeby osoby, która te dążenia przeżywa. Tak zatem opieka nie polega na pomaganiu w realizacji jakichkolwiek dążeń, ale wyłącznie dążeń adekwatnych wobec potrzeb osoby dążącej. Nie nazwiemy opieką pomagania komuś, kto dąży do zdobywania leku zupełnie dlań nieprzydatnego a osoba pomagająca wie o istnieniu innego leku rzeczywiście potrzebnego temu komuś. Równocześnie, pomagając w realizacji dążeń podopiecznego adekwatnych wobec jego potrzeb, musimy brać pod uwagę przede wszystkim dążenia najważniejsze dla podopiecznego, a przy tym istotne z punktu widzenia jego funkcjonowania w danym systemie społecznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *