Charakterystyczne dla wykolejenia społecznego

Dyssocjalne i akomodatywne zaburzenia homeostazy psychospołecznej przybierają formę restrykcyjną, bądź ekspansyjną. Przykładem pierwszego z tych zaburzeń jest „frajer czysty” (do poprawienia) lub „brudny” (nie do poprawienia), to jest osobnicy w każdym razie skrajnie podporządkowani tzw. „ludziom”. Przykładem drugiego z tych zaburzeń jest „git-człowiek” lub „człowiek”, który, podobnie jak „frajer”, musi przestrzegać wzorców i norm „grypsery”, ale, w przeciwieństwie do „frajera”, czyli „skiepszczonego”, czyni to nie z pozycji podwładnego, ale panującego. Charakterystyczne dla wykolejenia społecznego asocjalne i asymilatywne zaburzenia homeostazy psychospołecznej przybierają formę bądź skłonności do przeżywania strachu stymulującego ucieczkę (wycofywanie się), bez względu na jakiekolwiek dobro społeczne, a więc formę manifestującą restrykcyjny egoizm egocentryczny, bądź formę skłonności do przeżywania strachu stymulującego atak (fizyczny czy werbalny), bez względu na jakiekolwiek dobro społeczne, a więc manifestującą ekspansyjny egoizm egocentryczny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *