Charakterystyczne dla rekreacji preferowanie zajęć

Najbardziej odpowiadających własnym zainteresowaniom ludzi nie oznacza jakiejś absolutnej negacji obowiązków i jakiegoś wyzwolenia się od społecznych wymagań. Niewątpliwie rekreacja polega na spożytkowaniu czasu wolnego od nauki szkolnej i pracy w działalności, której każdy oddaje się z własnej woli, nie będąc przez nikogo zmuszonym do dokonania wyboru atrakcyjnej działalności. Jednakże i tego rodzaju działalność, jeśli zostaje podjęta, wymaga przestrzegania kształtującej osobowość dyscypliny i podporządkowania się oczekiwaniom społecznym, wynikającego np. z udziału w zespole sportowym czy kulturalno-oświatowym lub np. w drużynie harcerskiej. Ze względu na rodzaj procesów psychicznej regulacji czynności, kluczowych dla danej odmiany rekreacji, można by wyróżnić, po pierwsze, rekreację psycho-motoryczną, do której zaliczamy sport, turystykę, zabawy ruchowe, bierny odpoczynek, a po drugie rekreację orientacyjno-intelektualną, do której zaliczamy m.in. korzystanie ze środków masowego komunikowania czy np. amatorską twórczość dramatyczną, plastyczną lub techniczną (np. w zakresie modelarstwa). Tak zatem organizowanie środowiska kulturowego związanego z rekreacją wymaga stworzenia warunków dla: 1) aktywności sportowej i turystycznej; 2) aktywności wypoczynkowo-rozrywkowej (np. organizowanie obozów wypoczynkowych czy pobytu w ośrodkach wczasowych); 3) korzystania ze środków masowego komunikowania; 4) organizowania np. kół zainteresowań, zespołów artystycznej twórczości amatorskiej, klubów towarzyskich czy drużyn harcerskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *