Zapotrzebowania

Sieć Wartości jest źródłem zapotrzebowania na informacje o tym, iż wszystko, czemu jednostka przypisuje wartość (np. określone osoby, rodzina, kraj, podstawowe zasady światopoglądowe), pozostaje w korzystnym stanie, iż nic im nie zagraża i nie utrudnia rozwoju a także, iż jednostka ma zachowany kontakt z tymi wartościami. Potrzeby wynikające z powstania Sieci. Operacyjnej polegają na zapotrzebowaniu na informacje o stanie rzeczywistości oraz o procesach i zmianach, jakie w niej zachodzą, a także na informacje i sprawności umożliwiające wprowadzenie ładu w systemie pojęć i tworzenie z nich coraz większych całości; wyraża się to w postaci tzw. potrzeb wiedzenia i rozumienia (potrzeby poznawcze) oraz w dążeniu do określonych form harmonii (potrzeby estetyczne). Przedstawiony tu przegląd potrzeb jest w pewnym stopniu zbliżony do tego, który przedstawił jeszcze w latach pięćdziesiątych słynny psycholog amerykański, jeden z twórców tzw. psychologii humanistycznej, Abraham Maslow. Lista potrzeb zaproponowana przez Maslowa zdobyła sobie wielką popularność. Wymienił on siedem grup tzw. potrzeb podstawowych, mianowicie potrzeby: fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności i miłości, szacunku, sa- mourzeczywistnienia, wiedzy i rozumienia, estetyczne. Pierwsze dwie grupy (fizjologiczne bezpieczeństwa) pochodzą, według naszego poglądu, od Mechanizmów Popędowo-Emocjonalnych, następne dwie (przynależności i miłości oraz szacunku) — od Struktury Ja, a potrzeby wiedzy i rozumieniia oraz estetyczne mają źródło w Sieci Operacyjnej. Wymieniona przez Maslowa potrzeba samourzeczywistnie- nia może, z naszego punktu widzenia, stanowić przejaw tendencji rozwojowych każdej z wyodrębnionych przez nas instancji regulacji; tak więc samourzeczywistmenie w sferze popędo- wo-emocjonalnej może wyrażać się w tendencji do coraz bardziej wyrafinowanej konsumpcji, w Strukturze Ja — w tendencji do ekspansji wyrażonej np. wzrostem wpływów władzy, osiąganiem coraz to większej i szerszej społecznej akceptacji (np. w formie sławy), wzbogacaniem własnego obrazu i nadawaniem otoczeniu piętna swej indywidualności. W Sieci Operacyjnej dążenie do samorealizacji wyrażać się będzie doskonaleniem swych umiejętności i sprawności, a także w formie dzieł twórczych (por. rozdz. 4, pod- rozdz. Wieloznaczność pojęcia „rozwój osobowości”).

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!