Własne ja

Trzeba dodać, że agresja może przyczyniać się do częściowego rozwiązywania problemów z własnym „ja” nie tylko wtedy, gdy przejawia się w formie rzeczywistych czynności agresywnych, ale także wtedy, gdy przybiera formę tzw. czynności sympatyzujących. Polegają one na obserwowaniu czynności cudzych, na identyfikowaniu się z osobą czynności te realizującą i na czerpaniu osobistej satysfakcji z tej identyfikacji. Otóż można czerpać taką satysfakcję z obserwowania agresji, jeśli się w myślach identyfikuje z agresorem; w podobny siposób można częściowo zaspokajać i inne motywy’ (np. seksualne, potrzebę władzy). Tak więc obserwowanie agresji na filmach lub czytanie o niej, a także przyglądanie się czynom agresywnym może na jakiś moment przyczynić się do wzrostu poczucia własnej wartości czy też przeżycia mocy. Istnieje niemało badań psychologicznych, które wskazują, że wymienione tu trzy warunki rzeczywiście sprzyjają pojawianiu się agresywnych czynności. Tak np. w toku prowadzonych w Stanach Zjednoczonych badań nad osobowością policjantów, którzy szczególnie łatwo uciekali się do przemocy fizycznej, stwierdzono, że byli to ludzie wykazujący dużą wrażliwość na przejawy niewłaściwego odnoszenia się (co wskazuje na znaczną niepewność w sferze poczucia własnej wartości), a zarazem nieumiejętność wykorzystywania środków werbalnych do likwidowania konfliktów i przedstawiania swoich racji (a więc brak im było formy zastępczej dla agresji), natomiast trening policyjny wyposażył ich w umiejętności posługiwania się siłą.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!