Własne dokonania

Otóż do tego obszaru należy na ogół własne ciało, własny subiektywny świat przeżyć, a także to, co się samemu dokonało czy stworzyło. Ale do obszaru „ja” wchodzą również pewno elementy otoczenia zewnętrznego — zarówno ludzie, jak i przed,mioty nieożywione, np. członkowie własnej rodziny (zwłaszcza własne dzieci), ubiór, własne mieszkanie. Jeżeli jakiś obiekt znajduje się w obszarze „ja”, to w konsekwencji to, co się z nim dzieje, ma wpływ na stan podmiotu, a także będzie wzbudzało odpowiednią motywację. Tak np. człowiek będzie podejmował działania ochronne nie tylko wtedy, gdy pojawi się zagrożenie własnego fizycznego „ja”, ale i wtedy, co oczywiste, gdy będzie zagrożony stan posiadania, rodzina, przyjaciele itp. Co więcej, stan „ja” zależy nie tylko od tego, co dzieje się z obiektami włączonymi do „ja”, ale także z obiektami (osobami) niezbyt od „ja” odległymi. Im bliżej znajduje się określona osoba pod względem psychologicznym, tym bardziej prawdopodobne, że jej sytuacja będzie porównywana z tym, co człowiek uważa za stan pożądany dla siebie, tak więc tym większe są szanse, iż odbierze jako przykre i niewłaściwe to, że druga osoba znajduje się w niekorzystnej sytuacji. Innymi słowy, zła sytuacja osoby bliskiej psychologicznie zostanie odniesiona do siebie samego i będzie wzbudzała reakcję negatywną; reakcja ta z kolei może skłaniać do zrobienia czegoś na rzecz tej osoby.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!