Wartość potwierdzająca

Po trzecie, wyodrębnienie Struktury Ja prowadzi do nadania jej określonej wartości. Aby zachować czy też umocnić przekonanie o włas-
nej wartości, trzeba otrzymywać informacje wartość tę potwierdzające. Zapotrzebowanie staje się tym większe, im większa niepewność co do własnej wartości, im więcej sygnałów w otoczeniu wartość tę podważających, im większa wieloznaczność własnej społecznej sytuacji. Zapotrzebowanie na takie informacje staje się bardzo silne także wtedy, gdy człowiek odczuwa dużą rozbieżność między tym, jak chciałby być ceniony, a tym, jak sądzi, że jest ceniony, innymi słowy — w sytuacji, gdy ma poczucie małej wartości. Można powiedzieć, że od momentu, gdy Struktura Ja zaczyna się wyraźnie wyodrębniać (następuje to na ogół w początkach wieku przedszkolnego), pojawia się nowy rodzaj motywacji. W miarę tego, jak Struktura Ja zdobywa coraz większe znaczenie regulacyjne, motywacja ta staje się coraz ważniejsza. Jest ona związana z dążeniem do utrzymania poczucia tożsamości, poczucia kontroli, poczucia własinej wartości. Otóż w realizacji tej motywacji ważną rolę mogą odegrać zachowania agresywne. Co się tyczy poczucia tożsamości, to składnikiem obrazu „ja” niektórych ludzi staje się przeświadczenie o swej gotowości do użycia siły, do bezwzględnego rozprawiania się z przeciwnikami, do okazania się brutalnym. Tak np. wzorem „prawdziwego mężczyzny”, rozpowszechnionym w niektórych kulturach i grupach społecznych, jest człowiek silny i agresywny.  Mężczyzna, który ustępuje, okazuje słabość, nie mści zniewagi, przejawia miękkość i czu- łostkowość — traci w cudzych i własnych oczach walory mężczyzny. A ponieważ określenie siebie w kategoriach płci stanowi na ogół jeden z ważniejszych wyznaczników poczucia tożsamości, sprzeniewierzenie się wymogom przypisanym roli mężczyzny oznacza zaprzeczenie siebie samego.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!