Tendencja poszukiwań

Ponieważ sytuacje, które umożliwiają redukcję niepewności, przynoszą silne satysfakcje, pojawia się tendencja do ich poszukiwania. Jednym z jej przejawów jest stawianie sobie pytań lub wynajdywanie trudności poznawczych po to, by je usuwać. Z potocznych obserwacji wiemy, jak wiele ludzkich działań jest kierowanych takimi właśnie dążeniami. Fakt, iż niezgodność w Sieci Operacyjnej wywołuje emocje, wskazuje, że sieć ta jest również źródłem procesów wartościowania. Przesłanką wartościowania jest wtedy stopień pewności co do stanu rzeczy, a także stopień zgodności między przekonaniami a stanem rzeczy (zgodność deskryptywna), oraz stopień logicznej zgodności między przekonaniami. Osiągnięcie pewności oraz zgodności (deskryp- tywnej i logicznej) jest wartościowane dodatnio, niepewność zaś i niezgodność (sprzeczność, fałsz) — ujemnie. Te zasady wartościowania są modyfikowane przez jeszcze jedną — dodatnio wartościowane jest to, co przyczynia się do rozbudowy sieci; przyłączenie nowej wiedzy do już istniejącej lub taka reorganizacja wiedzy, dzięki której powstaje większa, bardziej spójna całość, są źródłem procesów, pozytywnego wartościowania, natomiast dezorganizacja wiedzy jest wartościowana ujemnie.  Tak więc zasady funkcjonowania Sieci Operacyjnej da się porównać do zasad funkcjonowania Sieci Wartości: i tu, i tam występuje dążenie do zgodności, która jest źródłem dodatnich emocji. O ile jednak w Sieci Wartości chodzi o zgodność ewaluatywną (aby dobre występowało z dobrym, a złe — ze złym),

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!