Szkice z teorii osobowości

Ten sposób funkcjonowania Sieci Wartości trzeba mieć na uwadze, kiedy się powiada, że proces wartościowania jest z natury rzeczy subiektywny i polega na rozpatrywaniu zjawisk ze względu na to, czy są pożyteczne czy szkodliwe dla podmiotu. Otóż, jak wynika
naszej analizy, człowiek wypracowuje reguły wartościowania, które stanowią podstawę do liczenia się z pożytkiem tak własnym, jak i cu- izym, tak indywidualnym, jak i zbiorowym, ;ak konkretnych jednostek ludzkich, jak i by- ;ów idealnych. Innymi słowy —■ proces war- :ościowania polega na zestawianiu tego, z czym się stykamy, nie z kryteriami dobra osobistego (jest ich zresztą wiele), ale z własnym systemem wartości jako pewną całością, w któ- ^ej zawarte są kryteria wyrażające interesy i potrzeby nie tylko samej jednostki, ale również świata, w którym żyje. Zupełnie osobną jest kwestia, jaką wagę posiadają poszczególne rodzaje kryteriów i które z nich w konkretnych sytuacjach okazują się dominujące, oraz to, w jaki sposób jednostka integruje oceny pochodzące z zastosowania różnych kryteriów. W każdym razie proces wartościowania polega na konfrontowaniu przedmiotów i zdarzeń nie z potrzebami i interesami jednostki jako takiej, lecz z jej Siecią Wartości, a to prowadzi do znacznego rozszerzenia zakresu kryteriów, którymi kierujemy się przy dokonywaniu ocen. Ale uporządkowanie doświadczenia z punktu widzenia wartości, choć stanowi przesłankę regulacji zachowania się, nie wystarcza do tego, by człowiek mógł radzić sobie z rzeczywistością. Konieczna, jest do tego orientacja w cechach rzeczy i w ich przemianach, zachodzących niezależnie od ich stosunku do nas; w tym sensie można powiedzieć — w ich cechach obiektywnych.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!