Sposób wartościowania

Dalszy proces rozwojowy prowadzić może, choć nie zawsze prowadzi, do wytworzenia pewnych sposobów wartościowania, których podmiot sam jest autorem. Owo autorstwo lub współautorstwo wartości wiąże się z faktem, iż umysł ludzki zdolny jest nie tylko do odtwarzania tego, co w niego zostało wszczepione, czyli do reprodukcji, ale również do wytwarzania nowych systemów — wyobrażeń, fantazji, pojęć, wizji, co nazywamy zdolnościami produktywnymi. Produktywne zdolności umysłowe przejawiają się również w sferze wartościowania, kiedy człowiek dokonuje transformacji tego, co przyswoił, i jest twórcą nowych reguł wartościowania. Prawdopodobnie znaczna część reguł wartościowania pozostaje w tej formie, w jakiej została wszczepiona przez otoczenie, ale są również i takie dziedziny wartościowań, w których tworzeniu podmiot sam uczestniczył i dzięki temu uzyskał określony stopień autonomii. Jeśli więc rozpatrujemy Sieć Wartości od strony genezy, to możemy dopatrzyć się trzech źródeł procesu wartościowania; są to: proces nabywania znaczenia emocjonalnego przez przedmioty i zjawiska, które zdolne są wpływać na stan organizmu wzbudzając lub redukując impulsy popędowe albo też wzbudzać emocje dzięki swym fizycznym lub sygnałowym właściwościom; proces przyswajania wartości dzięki oddziaływaniom otoczenia społecznego przekazującego reguły wartościowania; proces tworzenia wartości dzięki własnej „wartościotwórczej” aktywności podmiotu, która doprowadza do przekształceń tego, co nabyte.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!