Socjopaci

Jest prawdopodobne, iż wśród tzw. nałogowych kryminalistów (lub — jak się ich czasami określa — socjopatów) zdarza się wysoki procent osób o bardzo dużym zapotrzebowaniu na stymulację. Tak np. dwóch badaczy amerykańskich, S. Schächter i B. Łatane, stwierdziło, że socjopaci charakteryzują się obniżonym poziomem lęku, a więc doświadczenie bolesnej kary ma znikomy wpływ na ich postępowanie. Należy zaznaczyć, iż zachodzi korelacja między poziomem lęku a reaktywnością: osoby mało reaktywne wykazują niski poziom lęku i na odwrót, bardzo reaktywne — wysoki. Jest to pewnym argumentem na rzecz tezy o związku między niskim poziomem reaktywności a agresją. W polskich badaniach, które prowadził Henryk Kaja, stwierdzono, że wśród dzieci w wieku 7—16 lat, u których występują wychowawcze trudności w formie skłonności do kradzieży, agresji fizycznej, wykroczeń seksualnych, znacznie częściej spotykamy osoby o niskim poziomie reaktywności (a więc na gruncie teorii J. Strelaua — o wysokim stopniu zapotrzebowania na stymulację).
Nasuwa się pogląd, że zachowania agresywne mogą być wyuczonym sposobem dostarczania sobie stymulacji wtedy, gdy występuje jej niedobór. Niedobór taki bywa zjawiskiem incydentalnym: pojawia się wtedy, gdy człowiek znajdzie się w szczególnie monotonnym środowisku (byłaby to wtedy „agresja z nudy”), albo też zostanie wywołany działaniem czynników podrażniających, które chwilowo podwyższają poziom adaptacji, a tym samym wywołują głód stymulacji. Dzieje się tu coś podobnego, co w sferze seksualnej: potrzeby seksualne mogą wzmagać się bądź pod wpływem dłuższego niedoboru seksualnych doświadczeń, bądź pod wpływem pojawienia się czynników seksualnie prowokujących.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!