Sieć Wartości a hamowanie agresji

Wskazując, iż agresja może być hamowana na skutek tego, iż przedmiot agresji jest rozpatrywany jako związany w jakiś sposób
z własnym „ja”, moglibyśmy stworzyć wrażenie, iż sądzimy, że człowiek troszczy się tylko o to, co odnosi się do niego osobiście. Z pozoru mogłoby zatem wyglądać na to, iż wyłącznym, czy też głównym regulatorem postępowania człowieka są jego osobiste potrzeby i dążenia, i że bierze on pod uwagę interesy innych w tym stopniu, w jakim traktuje ich jako część swego „ja”. Otóż, choć nie jest wykluczone, że teza ta byłaby prawdziwa w odniesieniu do niektórych ludzi (przynajmniej w znacznym stopniu prawdziwa), to nie można jej uznać za prawdziwą ogólnie. Rzecz w tym, iż w osobowości człowieka znaleźć można źródła motywacji nie wywodzącej się z potrzeb własnego „ja”. Na gruncie teorii psychologicznej zdano sobie sprawę z istnienia tej motywacji stosunkowo niedawno. Wprawdzie byli moraliści i filozofowie, którzy głosili, że człowiek jest zdolny do bezinteresownych uczuć i dążeń, ale przypisywano to raczej pewnym cechom „natury ludzkiej”, mniej zdając sobie sprawę z tego, czy i kiedy takie bezinteresowne dążenia mogą u ludzi powstawać i od czego zależy ich siła.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!