Sieć poznawcza

Rozwijamy obecnie pogląd na osobowość, w 116 tym także pogląd, który reprezentujemy w tej książce, zakłada, że główne funkcje regulacyjne pełni opisywana wyżej Sieć Poznawcza (patrz rozdz. 1) i że stanowi ona nie tylko podstawę procesów orientacyjnych, jak to myślano dawniej, ale i źródło bardzo silnej i ważnej życiowo motywacji. W życiu potocznym zdajemy sobie w jakimś stopniu sprawę z tego, że treści poznawcze są źródłem emocji i motywów. Jakże często spostrzegamy, że zaprzeczenie czyimś wierzeniom czy przekonaniom może wzbudzać niesłychanie gwałtowne uczucia i że dla obrony swych przekonań ludzie poświęcają niekiedy wszelkie inne wartości, łącznie z życiem i zdrowiem własnym i najbliższych. Z drugiej strony widzimy także, iż są takie poglądy, które człowiek uznaje, ale które nie mają żadnego wpływu na to, co robi; jak się powiada: „poglądy sobie i życie sobie”. Te obserwacje mogą wytwarzać sprzeczne mniemania na temat właściwości systemu poznawczego. Bliższa analiza sprawy prowadzi jednak do wniosku, że jest to sprzeczność pozorna. W rzeczywistości każda poznawcza organizacja może być źaródłem motywów, ale siła tych motywów, jak też ich rodzaj zależą od pewnych własności danej organizacji. Mówiąc o własnościach organizacji, musimy przede wszystkim przypomnieć, że system poznawczy charakteryzuje się dwiema formami uporządkowania: uporządkowaniem według obiektywnych relacji panujących w otoczeniu (to uporządkowanie określiliśmy mianem Sieci Operacyjnej) oraz uporządkowaniem według reguł wartościujących, określających znak zjawiska (pozytywne—negatywne) oraz jego ważność (ważne—nieważne), czyli reguł ewaluacji (w tym kontekście mówiliśmy o Sieci Wartości). Zajmiemy się dalej już tylko Siecią Wartości.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!