Rozmaite zdarzenia

Cechą charakterystyczną tej struktury jest również to, że zawiera ona informacje o sobie jako o sprawcy rozmaitych zdarzeń; innymi słowy daje podstawy do odróżnienia tego, co podmiot sam uczynił, od tego, co powstało za sprawą sił zewnętrznych. Tego rodzaju rozróżnienie ma doniosłe konsekwencje regulacyjne. Tak np. uczucie sukcesu lub porażki rodzi się tylko wtedy, gdy jednostka ma poczucie, że  to ona sama działała lub że działanie odbywało się za jej sprawą (na jej polecenie, według jej planu, zgodnie z jej wskazówkami itp.). Podobnie uczucie odpowiedzialności powstaje wtedy, gdy na dziejące się wydarzenia podmiot wywierał lub mógł wywrzeć wpływ. Tak więc można powiedzieć ogólniej, że tworząca się Struktura Ja gromadzi doświadczenia, na podstawie których powstaje u każdego z nas poczucie większej lub mniejszej kontroli nad otoczeniem, a ściślej — kontroli nad takim lub innym jego obszarem, w tym również nad samym sobą. Owo poczucie kontroli stanowi niezbędny warunek przeświadczenia o własnej podmiotowości, o tym, że to my czynimy coś w świecie, a nie tylko świat czyni coś z nami. Należałoby dodać, iż zdolność do kontroli jest przypisywana nie tylko samemu sobie, ale i innym istotom, więc reprezentacje innych przedmiotów zawierają także składnik aktywności, która dochodzi do skutku za ich sprawą. Jest prawdopodobne, iż ten składnik wyobrażeń daje podstawę do subiektywnego rozróżniania istot żywych od martwych, przynajmniej na początku, dopóki bardziej systematyczna wiedza nabywana w szkole nie doprowadzi do sprecyzowania pojęcia „życie”.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!