Regulator zachowania

Wtedy, gdy taki „przedmiot” jest bardzo dużą strukturą, o której otrzymuje się bogate, różnorodne informacje, i jeżeli jest związany z wieloma innymi strukturami poznawczymi, może się stać bardzo ważnym regulatorem zachowania. Tak np. taką bardzo dużą strukturą jest zwykle w umyśle ludzi pojęcie ojczyzny. Im bardziej jest ono rozbudowane, im bogatszą ma treść, im bardziej wielorako wiąże się z rozmaitymi doświadczeniami jednostki, tym większe „przywiązanie do ojczyzny”, tym większa rola regulacyjna wszystkiego, co ojczyzny dotyczy. Ogólnie można by powiedzieć, że w określonych warunkach dochodzi do utworzenia się w umyśle takich struktur, które stanowią podstawę traktowania pewnych obiektów jako wartości autotelicznych, tj. takich, które odnoszą się do jakichś osobistych potrzeb podmiotu. Takimi wartościami mogą stawać się zarówno konkretne osoby, jak też pewne ogólne kategorie, np. człowiek w ogóle. Takimi wartościami mogą stawać się, i na ogół się stają, pewne formy organizacji życia zbiorowego, takie np. jak społeczność zawodowa, partia polityczna, zakład pracy. Takimi wartościami stają się także pewne systemy poglądów — ■wierzenia, ideologie — oraz pewne systemy społecznych norm. Opisane zjawisko traktowania przedmiotów jako wartości skłania do ujmowania Sieci Wartości nie tylko jako systemu skal i reguł integrowania przekonań o wartościach, ale równocześnie jako „zapisu” świata przedmiotów materialnych i duchowych. Zapis ten zawiera przeświadczenia o tym, co jest dla nich niezbędne, właściwe, normalne, a także o tym, co może być dla nich korzystne, polepszające, doskonalące (czyli przesuwa je na wyższe pozycje na skalach wartości). W psychologii przyjęło się o tych przeświadczeniach mówić jako standardach stanu normalnego i idealnego.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!