Psychologowie

Dążenie do wyodrębniania własnego „ja” można zaobserwować, a także zmierzyć. Dwoje psychologów, Maria Jarymowicz z Uniwersytetu Warszawskiego i Jean P. Codol z Uniwersytetu w Aix-en-Provence (Francja) uzyskało od  dość licznej grupy młodych ludzi (Francuzów) autocharakterystyki z punktu widzenia podanych im cech. Następnie osobom badanym przedstawiono charakterystykę pewnej osoby i poproszono, aby oceniły swoje podobieństwo do niej. Jak się okazało, badani wykazywali silną skłonność do niedoceniania swego podobieństwa w tych własnościach, w których podobieństwo obiektywnie było duże. Natomiast przeceniali podobieństwo tam, gdzie było ono małe. Wygląda na to, że zależało im, aby się odróżnić, ale obawiali się odróżnić za bardzo. Po drugie, wyodrębnienie Struktury Ja prowadzi do ujmowania siebie samego jako sprawcy rozmaitych zdarzeń w otoczeniu, przy czym wpływ na to, co się dzieje, stanowi podstawę poczucia kontroli nad otoczeniem. To poczucie kontroli jest jedną z podstawowych przesłanek psychologicznego bezpieczeństwa. Człowiek, który jest w stanie wpływać na bieg zdarzeń i na własiną sytuację zgodnie z własnymi intencjami, jest pewny siebie i czuje się bezpieczny, natomiast brak kontroli jest źródłem silnego poczucia zagrożenia. Stopień poczucia kontroli zależy od tego, jak podmiot ocenia swoje możliwości w różnych sytuacjach (moc i kompetencję), czyli innymi słowy — od tego, jaka jest jego samoocena. Informacje potwierdzające lub podwyższające samoocenę w różnych sytuacjach mają dla podmiotu bardzo duże znaczenie. Można więc powiedzieć, że wraz z rozwojem Struktury Ja powstaje zapotrzebowanie na informacje podtrzymujące i umacniające przeświadczenie o własnej mocy i kompetencji. Zapotrzebowanie to jest tym większe, im większa niepewność.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!