„Psychologia Wychowawcza”

Stwierdzenie, że Struktura Ja jest umieszczona w większym systemie — w Sieci Poznawczej — rodzi pytanie o jej granice: jaka część treści poznawczych należy do „ja”, a jaka do „nie-ja”? Otóż granice między „ja” a „nie-ja” nie zawsze są ostre i nie zawsze stałe. Prawdopodobnie Struktura Ja jest organizacją o zmiennych granicach. W określonych warunkach (których analizę tu pominiemy) granice te mogą się rozszerzać lub zwężać, włączając więcej lub mniej elementów w jej obszar, i czasami, przynajmniej na jakiś moment, może dochodzić do ogromnego poszerzenia tych granic, jak to wyraził poeta: „nazywam się Milijon, bo za milijony kocham i cierpię”. W praktyce najczęściej się zdarza, że do „ja” zostają w większym lub mniejszym stop niu włączone elementy otoczenia, np. członkowie rodziny, posiadane przedmioty, miejsce, w którym długo się przebywa. Umieszczenie Struktury Ja w większym systemie (którego stanowi ona część), ma również inne jeszcze konsekwencje. Otóż można przypuścić, że w ramach tego systemu aktywność jednej struktury będzie wpływała na stan drugiej i że wpływ ten okaże się tym silniejszy, im struktury te silniej są ze sobą związane, a wyrażając to nieco inaczej — im jest mniejszy dystans psychologiczny między nimi. Mówiąc o psychologicznym dystansie, mamy na myśli następującą zależność: w umyśle każdego z nas są obecne „reprezentacje” przedmiotów, zjawisk, sytuacji, z którymi mamy stale do czynienia. Reprezentacje te pozostają między sobą w pewnych relacjach; np. osoby znajdujące się w naszym otoczeniu pozostają w relacjach pokrewieństwa (brat, kuzyn, daleki kuzyn, powinowaty), w relacjach związanych z ich pozycją społeczną (uzależnioną od zajmowanego stanowiska, od .instytucji, w której pracują, od wykształcenia itp.) lub z miejscem zamieszkania (sąsiad, osoba z tego samego osiedla, z tego samego miasta, z tego samego kraju itp.). W ramach każdej z tych relacji pewne osoby są uważane za bliższe, inne — za dalsze, np. brat jest bliższy niż kuzyn, sąsiad z tego samego domu — bliższy niż sąsiad z osiedla, osoba zajmująca podobne stanowisko — bliższa niż osoba umieszczona dużo wyżej lub dużo niżej w hierarchii zawodowej.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!