Przezwyciężenie lęku

Czasami niepewność dotyczy jakiejś określonej sfery, czasami — siebie w ogóle. Zdarza się np., iż dziecko lęka się choroby, bólu, ran — wtedy jego dążenia do kontroli zmierzać będą do przezwyciężenia tego lęku. Jednym ze sposobów przezwyciężania może być zadawanie bólu sobie i innym. Lęk przed krwią i skaleczeniem można zwalczać także przez przyglądanie się krwi czy ludziom okaleczonym, a także przez okaleczanie innych. Daje to pewien rodzaj magicznego panowania nad sytuacją: można się jakby mniej bać, jeżeli samemu jest się wystanie wywołać — choćby w przybliżonej formie — efekt, którego się bało. Drugą okolicznością sprzyjającą rozwojowi agresywnych technik rozwiązywania problemów z własnym „ja” jest dysponowanie pewnymi sprzyjającymi warunkami do posługiwania się agresją. Są nimi siła, zręczność, wyższy wzrost. Do takich warunków należy także przebywanie w sytuacjach, w których istniały możliwości uczenia się technik walki. Dzieci wychowywane w środowiskach, w których uciekano się do gwałtu, mające okazję obserwowania i wypróbowywania różnych sposobów atakowania, mogą udoskonalać środki agresji. Takie środki są konieczne, aby agresja przynosiła owoce — podwyższała własną wartość, potwierdzała kontrolę, potwierdzała tożsamość. Jeżeli ich brak, agresja w zasadzie nie pojawi się w zachowaniu, ale może istnieć w fantazji. Kto nie nauczył się bić, może tylko fantazjować o tym, co by było, gdyby został mistrzem bokserskim. Bywa, że brak owych środków powstrzymuje agresję, która wprawdzie nie ujawnia się na zewnątrz, ale „gotuje się wewnątrz”. Gdy niespodziewanie pojawią się możliwości zaatakowania, wybucha z niespodziewaną siłą. Kroniki sądowe znają niemało przypadków ludzi, którzy przez wiele lat byli oceniani jako cisi i ustępliwi, aż nagle, z błahego powodu, dokonali zbrodni względem bezbronnych ofiar. Są to przypadki bardzo silnej latentnej motywacji agresywnej, tj. takiej, która nie manifestuje się na zewnątrz na skutek braku możliwości realizacji aktu agresywnego.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!