Przekształcenia

Natomiast większość tego, co doświadczamy, ulega w umyśle swoistym przekształceniom. N ich rezultacie tworzy się rozległa sieć, któ- ■a pozwala na ujmowanie nie tylko tego, co vidoczne, ale i tego, co ukryte; nie tylko tego, co jest, ale także tego, co będzie lub może być; pozwala chwytać współzmienność wielu różnych cech rzeczy i zjawisk naraz. Te własności sieci wynikają stąd, iż nie tylko rejestruje ona fakty, ale wytwarzają się w niej zasady operowania tym, co zostało zarejestrowane. Tworzenie tych zasad opisane zostało najpełniej w ramach koncepcji rozwoju psychicznego, stworzonej przez wybitnego psychologa szwajcarskiego Jeana Piageta. Zasady te w swej najbardziej dojrzałej formie są nazywane operacjami, dlatego też sieć, w ramach której tego rodzaju przekształcenia mogą być dokonywane, została nazwana przez nas Siecią Operacyjną. Skąd się biorą takie zasady w umyśle? Psychologowie radzieccy, a także Piaget, podkreślają, iż operacje umysłowe mają podstawy w czynnościach praktycznych dokonywanych na przedmiotach. Początkowo zatem człowiek dokonuje manipulacji na przedmiotach, potem zaś te manipulacje dokonywane są w głowie na symbolach przedmioty reprezentujących. Owe „manipulacje” tworzą całe systemy, stając się coraz doskonalszym narzędziem orientacji.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!