Popędowo-emocjonalne źródła spontanicznej agresji

Przez długi czas wyobrażano sobie, że charakterystyczną właściwością psychicznego aparatu regulacji jest dążenie do zredukowania pobudzenia. Sądzono, że rozmaite oddziaływania z zewnątrz i z wnętrza organizmu powodują pobudzenie, a organizm uczy się takich sposobów zachowania, które to pobudzenie mogłyby zredukować. Na przykład niedobór pewnych substancji w krwi powoduje podrażnienie specjalnych receptorów w części mózgu zwanej podwzgórzem, to zaś podrażnienie jest źródłem pobudzenia odczuwanego jako głód; osobnik uczy się czynności, za .pomocą których można zdobyć pokarm, co prowadzi do ustania podrażnienia i tym samym do zredukowania pobudzenia. Podobnie zmiana ciśnienia osmo- tycznego w tkankach już o ok. 2% wywołuje podrażnienie „ośrodka picia” w międzymózgo- wiu; osobnik w toku doświadczenia uczy się wyszukiwania płynów i picia, a więc znów — redukowania pobudzenia. Na analogicznej zasadzie opisywano wiele różnych regulatorów — seks, ból, odczucie zimna lub gorąca miały być przykładami działania zasady redukowania napięcia. Niektórzy autorzy — jak np. Neal Miller, jeden z najgłośniejszych współczesnych amerykańskich psychologów starszego (pokolenia — twierdzili, że każdy silny bodziec jest popędem, czyli ‚skłania do podjęcia czynności, która miałaby usunąć pobudzenie przez ten popęd wywoływane.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!