Pomysły

Operacyjne formy reprezentacji stwarzają możliwość wytwarzania zupełnie nowych symbolicznych konfiguracji: ¡pomysłów, idei, fantazji, planów, programów. Tak więc człowiek staje się istotą, która nie tylko odzwierciedla świat, jaki jest, ale również kreuje go w specyficzny dla siebie sposób. Ów proces kreowania staje się możliwy właśnie dzięki temu, że w Sieci Operacyjnej doświadczenie jest nie tylko magazynowane, ale i przerabiane. Możemy mówić zatem o produktywnej funkcji umysłu, która pozwala — jak się wyraził słynny angielski psycholog Jerome Bruner — wyjść „poza informacje dane”. Uporządkowanie doświadczenia w Sieci Operacyjnej pociąga za sobą inne jeszcze konsekwencje — konsekwencje emocjonalne. Jeżeli następuje poważna rozbieżność między przekonaniami a stanem faktycznym, to powstają emocje o znaku ujemnym, natomiast potwierdzenie przekonań prowadzi na ogół do emocji dodatnich, chyba że dzieje się to zbyt często. Dodatni efekt emocjonalny jest najwyraźniejszy wtedy, gdy istnieje niepewność co do prawdziwości przekonania; zredukowanie tej niepewności staje się źiódłem satysfakcji. Efekt dodatni jest tym większy, im ważniejsze przekonania. Podobnie z efektem ujemnym: podważenie bardzo ważnych i silnie utrwalonych przekonań budzi ogromną przykrość. W przypadkach, gdy są to ważne przekonania światopoglądowe — a więc bardzo ogólne, organizujące cały system — może dochodzić do przeżyć o wielkiej sile, których znieść jednostka nie jest w stanie; kryzysy wywołane w ten sposób mogą prowadzić nawet do tak krańcowych zdarzeń, jak samobójstwo.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!