Pewne właności

Człowiek przychodząc na świat posiada w mniej lub bardziej zaczątkowej formie pewne własności, dzięki którym popędy mogą zostać uformowane. Do własności tych można zaliczyć: wrażliwość na zmiany stanu środowiska wewnętrznego wyrażającą się w formie przykrego podniecenia, które pojawia się m.in. wtedy, gdy żołądek zostanie opróżniony z pokarmu i wykonuje specyficzne skurcze, gdy zmienia się skład chemiczny krwi (np. jeśli brak w niej glukozy lub stężenie soli w tkankach przekracza pewien dopuszczalny próg), gdy zostaje nadmiernie wypełniony pęcherz lub jelita, gdy jakieś substancje podrażniają ten czy inny narząd; wrażliwość na bodźce z zewnętrznego otoczenia, z których część wywołuje podniecenie i negatywną reakcję emocjonalną, podczas gdy inne — uspokojenie i pozytywną reakcję emocjonalną; np. podniecenie może być wywołane pyzez zimno, drażnienie bólowe, zbyt silne dźwięki, nagłą zmianę położenia, przedmioty gorzkie, bardzo kwaśne, żrące, zaś uspokojenie — przez łagodne głaskanie, przytulanie, ciepło, pokarmy słodkie albo to wszystko, co znosi podrażnienie narządów wewnętrznych (np. pokarm, który wypełnia pusty żołądek). Pobudzenie może być także wywołane przez  skrępowanie, udaremnienie czynności, zabranie przedmiotu, który zwrócił uwagę, i in.; zdolność do uczenia się, pozwalającą wykorzystać oznaki pojawienia się zdarzeń powodujących przykre podniecenie (np. bólu) lub przeciwnie — zdarzeń przyjemnych (np. znalezienie ukrytej czekoladki); zdolność do kształtowania sprawności, za pomocą których można aktywnie unikać zdarzeń przykrych i aktywnie poszukiwać zdarzeń przyjemnych.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!