Obiektyw wartości

Należy dodać, że hamowanie czynności agresywnych wynikające z przypisania określonemu obiektowi wartości autotelicznej zależy od tego, jaka jest relacja „potencjału regulacyjnego” mechanizmów generujących agresję mechanizmów ją blokujących. W przypadli» ku, w którym głównym źródłem agresji jest Struktura .Ja, a źródłem wpływów hamujących — wartość autoteliczna przypisana osobie mającej być obiektem ataku, rzeczywisty efekt hamujący zależy w dużym stopniu od regulacyjnej roli Struktury Ja. Jeżeli rola tej struktury jest duża, to potencjalny wpływ hamujący innych wartości może być relatywnie słabszy. Z takiego rozumowania wynikałoby, ze u osób, u których Struktura Ja odgrywa rolę dominującą w regulacji (co przejawia się wysokim stopniem koncentracji na sobie, przypisywaniem sobie bardzo dużej wartości lub przeciwnie — ciągłym dążeniem do usuwania niepewności co do własnej wartości), efekty hamowania agresji mogą okazać się słabsze. Pewnego potwierdzenia takiego rozumowania dostarczyły wyniki badań Marii Szostak, która badała przejawy agresywności u młodzieży licealnej, a równocześnie próbowała zmierzyć stopień koncentracji na sobie i ocenę własnej wartości. Jak stwierdziła, natężenie agresywności było na ogół mniejsze u osób, które wykazywały umiarkowany poziom koncentracji na sobie i oceniały się średnio (wystawiły sobie prawie taką samą liczbę ocen dodatnich ujemnych). Natomiast wyraźnie więcej przejawów agresywności zauważyła u osób o dużej ilości pozytywnych opinii kierowanych pod własnym adresem. Warto dodać, że osoby, które wypowiadały pod swoim adresem więcej ocen negatywnych niż pozytywnych, objawiały też częściej niż inne tendencje do satno- agresji.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!