Niższe kary

Przypuszczenie takie sprawdzane było m.in. w naszym laboratorium. Jerzy Karyłowski stwierdził np., że młode dziewczęta, które miały za zadanie zaproponować karę za czyn niewłaściwy popełniony przez inną osobę, proponowały tym niższe kary, im osoba ta wydawała się bardziej do nich podobna; proponowano także większe nagrody za dobre zachowanie dla osób bardziej „podobnych”. Podobny efekt stwierdziła Maria Ledzińska w eksperymencie wykonanym w laboratorium prof. Stanisława Miki z Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei para amerykańskich badaczy, Jane i Irving Piliavin, pokazała, że studenci proszeni o datki na rzecz samotnych matek z pewnej nie znanej im bliżej miejscowości byli tym mniej chętni do ofiar, im bardziej odległą miejscowość im przedstawiano. Jeżeli stan osoby psychologicznie bliskiej może wzbudzać motywy skłaniające do działania na rzecz jej dobra, to powstaje szansa, iż ma on także wpływ na zachowanie agresywne wobec danej osoby. Przecież atakując kogoś, czyniąc mu przykrość, powinniśmy na mocy przedstawionego rozumowania powodować również „rezonans w ja” i to tym silniejszy, im mniejszy psychologiczny dystans od atakowanej osoby. W konsekwencji powinniśmy zaobserwować hamowanie agresji w stosunku do osób psychologicznie bliskich, przy czym źródłem sił hamujących byłaby Struktura Ja.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!