Można zapytać

Jaki wpływ na siebie wzajemnie wywierają zasady regulacyjne wyróżnione w obu opisywanych tu sieciach. Nasuwa się odpowiedź, iż reguły porządkowania właściwe Sieci Operacyjnej da się rozpatrywać jako swoistą formę wartości, która bierze udział w czynnościach regulacyjnych sprawowanych przez Sieć Wartości, a jej wpływ zależy od znaczenia kryteriów operacyjnych wśród innych. Im większą rolę mają te kryteria, tym większe znaczenie w regulacji odgrywać będą dążenie do prawdy i realizacja własnych zainteresowań. Ale jeżeli dzięki jakimś okolicznościom inne wartości zostaną silnie zaangażowane, to dochodzić będzie do deformowania orientacji w kierunku zgodnym z wymaganiami danej wartości. Wtedy prawda zostanie podporządkowana czemuś innemu. Podobne idee, dotyczące tego, iż człowiek może stosować dwa typy reguł integrowania doświadczenia, pojawiły się niedawno w psychologii światowej. Dean Peabody, znany amerykański psycholog, wprowadził terminy „ewa- luatywny” i „deskryptywny” dla określenia dwóch klas reguł, którymi może posługiwać się człowiek. Reguły ewaluatywne ¡związane są ze zjawiskiem, które na gruncie naszego modelu określilibyśmy jako „regulacyjne funkcje Sieci Wartości”. Człowiek porządkujący doświadczenie przy użyciu reguł ewaluatywmych dąży do zgodności ewaluatywnej, a więc uzgodnienia informacji ze względu na ładunek wartościujący. Na przykład uczeń chętnie o nielubianym koledze powie, że jest on „leniwy”, a jednocześnie „kujon” — bo oba te określenia są podobnie negatywnie wartościowane, mimo że z logicznego punktu widzenia raczej się wykluczają. Natomiast człowiek używający reguł deskryptyw- nych będzie dążył do zgodności deskryptywnej, a więc logicznej spójności i niesprzeczności, bez względu na ładunek wartościujący. Na gruncie naszego modelu określilibyśmy to zjawisko jako przejaw „regulacyjnej funkcji Sieci Operacyjnej”.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!