Motywacja do agresji a zachowanie agresywne

Nie mamy tu miejsca, by w szczegółach zastanawiać się nad wszystkimi możliwymi wariantami przyczyn psychologicznych, które rodzą motywacją agresywną w formach spontanicznych. To, co przedstawiliśmy, miało wskazać, że przyczyny te są różne i że każda z wyodrębnionych przez nas instancji regulacyjnych może być potencjalnym źródłem agresywnych tendencji motywacyjnych.
W tym świetle okazuje się, że mówienie wrodzonym popędzie agresywnym jako o hipotetycznej przyczynie spontanicznej agresji prowadzi do ogromnych uproszczeń. Aby zrozumieć, skąd się bierze taki fenomen jak spontaniczna agresja, trzeba wziąć pod uwagę wielorakie procesy formowania osobowości. Procesy te mogą przebiegać różnie, w zależności od wielu rozmaitych, tak wewnętrznych jak zewnętrznych czynników, przy czym możliwe są i takie, które prowadzą do ukształtowania się i ustabilizowania motywacji agresywnej . Jednakże samo ukształtowanie się motywacji agresywnej — bez względu na źródła, z których powstała — nie prowadzi automatycznie do częstego występowania agresywnych zachowań. Agresja spontaniczna jest formą stosunkowo rzadką i tylko wyjątkowo prowadzącą do poważniejszych następstw. Co się tyczy jej częstości, warto tu wspomnieć o wynikach badań porównawczych nad zachowaniem się w swobodnych sytuacjach dzieci pochodzących z różnych kultur. Badaniu poddano dzieci ze Stanów Zjednoczonych, Indii, Filipin, Japonii. Meksyku i Kenii. Obserwowano swobodne zachowania się dziecka w różnych sytuacjach i rejestrowano w krótkich (pięciominutowych) odstępach czasu tyip zachowania przejawianego przez dziecko. Jak »podaje jeden z autorów badań, amerykański psycholog społeczny W. Lambert, stwierdzono, że ok. 10% zachowań dziecka należało do kategorii aktów agresywnych, z tego zaś tylko połowa była agresją niesprowokowaną. Różnice między kulturami były wprawdzie dość znaczne — od tylko 3,4% zachowań zaliczanych do kategorii „niesprowokowana agresja” aż do 7,9% tych zachowań — ale, jak widać, nie są to wartości wysokie.

Czym można ten fakt wytłumaczyć?

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!