Kontrolować agresje!

Po drugie, określoną rolę w kontrolowaniu agresji mogą odgrywać pewne treści systemu przekonań, które zawierają zakazy bądź ograniczenia zachowań agresywnych. Tak więc osoba, dla której określony system moralny stał się wartością, czyli wewnętrznie aprobowanym zespołem przekonań niezależnym od aprobaty ze strony otoczenia, osoba, u której w systemie tym znalazły się treści potępiające agresję, będzie dysponowała wewnętrznymi mechanizmami ograniczającymi zachowania agresywne.
Jaki zakres ogólności może mieć tego rodzaju mechanizm? W zasadzie bardzo szeroki, wręcz nieograniczony. Cechą charakterystyczną systemu poznawczego jest bowiem zdolność do tworzenia struktur hierarchicznych o takich własnościach, iż organizacja wyższego porządku, ogólniejsza, kontrolować może organizacje niższego porządku. Jeżeli więc wartości nabierze organizacja o dużym stopniu ogólności, to może ona regulować zachowanie się wszystkich konkretnych form przynależnych do danej kategorii. Gdy dla jednostki wartością stało się „dobro człowieka”, i to wartością rzeczywistą, a nie deklaratywną, interes konkretnych ludzi może mieć wielki wpływ na sposoby postępowania tej jednostki. Jedną z konsekwencji tego byłoby zatem powstrzymywanie zachowań, które mogą przynosić szkodę innym ludziom.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!