Konsekwencje

Ulokowanie przedmiotu w Sieci Wartości pociąga za sobą konsekwencje m.in. i takie, że stan przedmiotu nabiera pewnego znaczenia dla jednostki. Jedną z konsekwencji ulokowania przedmiotu w Sieci Wartości jest tendencja do porównywania stanu przedmiotu (rzeczywistego lub możliwego) z wyobrażeniem o tym, co dla przedmiotu jest pożądane; właśnie to porównanie staje się źródłem motywów, a motywy te są tym silniejsze, im ważniejszy jest dany przedmiot. Jakie ma to znaczenie dla kontrolowania agresji? Można wskazać co najmniej dwojakie. Pc pierwsze, ochrona obiektów, które mają wartość, staje się dla człowieka źródłem silnych motywów tym silniejszych im większa owa wartość. Jeżeli więc powstają intencje agresywne skierowane na dany obiekt, to równocześnie powstawać będą intencje ochronne skierowane na zabezpieczenie obiektu przed szkodą. Można więc powiedzieć, że procesowi wzrastania motywacji agresywnej towarzyszy w Dewnym sensie proporcjonalna do niej motywacja do chronienia obiektu, ponieważ motywacja ta jest tym silniejsza, im poważniejsze zagrożenie obiektu. Mamy tu więc do czynienia ze wzajemnym znoszeniem się przeciwstawnych sił. Trzeba jednak przyznać, że dynamika tego procesu nie jest znana, bo na kontrolę agresji w ten sposób dotychczas nie patrzono.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!