Konsekwencje

Najczęściej sądzi się, że u człowieka trzeba wyrobić lęk przed konsekwencjami, jakie może mu przynieść realizacja aktu agresywnego, tzn. wyrobić lęk przed karą. Nie jest on jednak dostatecznie skutecznym zabezpieczeniem, ponieważ działać może tylko tak długo, jak długo istnieje dostatecznie wysokie prawdopodobieństwo, że kara rzeczywiście może człowieka dosięgnąć. A cóż wtedy, gdy prawdopodobieństwo takie jest nikłe? Ponieważ w życiu społecznym niemało jest takich okoliczności, które utrudniają zewnętrzną kontrolę nad czynami ludzi, ¡zdawanie się wyłącznie na lęk przed karą mogłoby okazać się skutecznym zabezpieczeniem w nie tak znów wielu sytuacjach. Postuluje się więc, by w wychowaniu kłaść główny nacisk na ukształtowanie systemu wewnętrznych zakazów ograniczających i hamujących agresję. Innymi słowy, chodzi o to, by normy, jakie społeczeństwo ustanawia dla regulowania wzajemnego postępowania ludzi ¡wobec siebie, zostały zinternalizowane. Kiedy się tak stanie, człowiek nie będzie musiał być pilnowany; „strażnik.” zostanie za instalowany w nim samym. A więc, zgodnie z dość rozpowszechnionymi poglądami, istota kontroli nad agresją (a także nad innymi aspołecznymi lub antyspołecznymi impulsami) sprowadza się do „wmontowania” w osobowość systemu norm, które będą reprezentowały w psychice jednostki interesy i wymogi społeczeństwa. Psychoanalityczna koncepcja super- ego stanowi szczególnie rozwiniętą formę artykulacji tego poglądu, tak jak psychoanalityczna koncepcja człowieka stosunkowo najbardziej otwarcie opisuje niaprzezwyciężalny antagonizm między potężnymi siłami naturv pobudzającymi człowieka do czynów egoistycznych i antyspołecznych a hamulcami wbudowanymi w człowieka przez kulturę.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!