Jak staraliśmy się to pokazać

W rzeczywi stości mamy do czynienia z kilkoma różnymi drogami powstawania motywacji do agresji wynikającym stąd znacznym zróżnicowaniem jej mechanizmów napędowych. Co więcej, dokonanie aktu agresywnego zależy nie tylko od tego, czy powstała motywacja do agresji, ale również od tego, czy powstały „siły”, które agresję blokują. Otóż z przedstawionych rozważań wynika, że te same mechanizmy, które są podstawą motywacji agresywnej, są też podstawą motywacji agresję blokującej. Tak więc agresja może powstawać na podłożu po- pędowo-emocjonalnym 1 jako wynik zapotrzebowania na stymulację, ale na tym samym podłożu powstają tendencje empatyczne hamujące agresję; agresja może formować się jako wynik kształtowania się Struktury Ja i wypracowywania środków radzenia sobie z problemami, jakie funkcjonowanie tej struktury nasuwa, ale z drugiej strony, dzięki zjawisku poszerzania „ja”, a także angażowania „ja” przez struktury niezbyt od niego odległe, „ja” może stać się źródłem impulsów hamujących agresję; agresja może być także sterowana przez Sieć Wartości, ale z drugiej strony są też i takie wartości, które agresję powstrzymują.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!