Info z wnętrza

Doświadczenie dotyczące siebie ma różne formy; są to sygnały dochodzące z wnętrza ciała — od organów wewnętrznych, od pracujących mięśni i poruszających się stawów, a kiedy rozwija się świadomość, elementem tego doświadczenia są rozmaite stany psychiczne — wyobrażenia, fantazje, emocje, pragnienia itp. Źródłem doświadczeń jest także własna aktywność i jej wyniki, a więc przeżycia związane z tym, co się robi, z efektami, jakie wywołała własna czynność, z powodzeniem lub niepowodzeniem realizowanych ciągów czynności. Ważnym źródłem informacji jest również własny wygląd. Bardzo istotnych informacji o nas samych dostarcza społeczne otoczenie: słowa podziwu lub nagany, podkreślenie płci, wskazywanie na walory i umiejętności, niedostatki i wady — wszystko to jest porównywane z informacjami pochodzącymi z innych źródeł i ulega rozmaitym przekształceniom, prowadząc do powstania złożonej, rozbudowanej struktury regulacyjnej — Struktury Ja. Struktura Ja tworzy się jako wynik gromadzenia, przekształcania, uogólniania doświadczeń dotyczących własnej osoby jako odrębnego przedmiotu. Utworzenie się takiej struktury, podobnie jak utworzenie jakichkolwiek innych stałych reprezentacji przedmiotu, stanowi podstawę rozpoznania, że dany przedmiot jest właśnie sobą samym; innymi słowy — stanowi podstawę rozpoznawania jego tożsamości. W odniesieniu do Struktury Ja można powiedzieć, że stanowi ona podstawę ujmowania siebie samego jako czegoś stałego i odrębnego od reszty otoczenia, czegoś, co zmieniając się z upływem czasu zachowuje pewien stopień ciągłości. Innymi słowy można powiedzieć, że Struktura Ja stanowi podstawę poczucia tożsamości. Chwilowe lub trwałe zmiany rozpadowe wr tej strukturze powodują poczucie dezorientacji co do siebie samego lub też naruszenie tożsamości.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!