Funkcjonowanie Sieci Operacyjnej

Jako narzędzia orientacji było przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. Interesował się tym również wybitny polski znawca problematyki myślenia, Józef Kozielecki. Między innymi opisał on, czym różni się sposób rzeczywistego funkcjonowania wiedzy człowieka w sytuacji problemowej od modelu idealnego. Wydaje się, iż opisane przez niego zjawiska można traktować jako interesujące własności funkcjonowania Sieci Operacyjnej. Przykładem takich własności jest nieuwzględnianie przez człowieka możliwości mało prawdopodobnych, a także traktowanie najłatwiejszych do weryfikowania możliwości jako najbardziej prawdopodobnych. Przyczyną takich deformacji jest dążenie człowieka do subiektywnego zmniejszenia nieokreśloności problemu. Ponadto szereg informacji napływających do człowieka jest przez niego „marnowanych”, jako że nie są używane do rozwiązania problemu. Wynika to z charakterystycznego dla Sieci Operacyjnej nastawienia na informacje pozytywne (co „jest”) przy niechęci do uwzględniania informacji negatywnych (o tym, czego „nie ma”). Wytworzenie operacyjnych form reprezentacji świata ma ogromną znaczenie dla regulacji zachowania się przede wszystkim dlatego, że rzeczywistość w umyśle człowieka przybiera określony ład, dzięki któremu to, co się dzieje, staje się zrozumiałe i w określonym stopniu przewidywalne. Taki „ład w umyśle” jest niezbędną przesłanką wszelkich działań, a tym samym w ogóle egzystencji. Przejawem tego ładu jest poczucie, że wiadomo, co się dzieje, że rzeczywistość jest sensowna, że wiadomo, czego się spodziewać. Jeżeli stanie się coś, co ten ład narusza (np. nagła zmiana istotnych cech sytuacji życiowej), albo gdy następuje naruszenie ustalonego porządku rzeczy (np. na skutek przemian społecznych), powstaje poczucie dezorientacji, niepewności, lęku.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!