Funkcjonowanie organizmu

Znaczenie dopływu bodźców do psychicznego aparatu regulacji można przyrównać dc znaczenia dopływu ciepła do organizmu; jał prawidłowe funkcjonowanie organizmu wymaga utrzymania temperatury środowiska wewnętrznego w odpowiednich granicach, tak te; prawidłowe funkcjonowanie psychiczne wymaga określonego poziomu pobudzenia wewnątrz- lego, czyli tonizacji. Do utrzymania tempera- :ury wewnątrz, organizmu osobnik dysponuje rozmaitymi środkami termoregulacji — może przyśpieszać lub zwalniać ruchy, napinać nięśnie (dreszcze), wydzielać więcej lub mniej potu, poszukiwać miejsc ocienionych lub )grzanych itp. Dla utrzymania odpowiedniego optymalnego) poziomu tonizacji organizm mo- :e również podejmować określone czynności, nające na celu zwiększenie lub zmniejiszenie ;tymulacj i. Poziom tonizacji, optymalny z punktu widze- lia osobnika, może zmieniać się pod wpływem rozmaitych czynników. Zmianę tę łatwo zauważyć, obserwując zachowanie się dziecka w :iągu dnia. Od momentu obudzenia się, dziecko potrzebuje coraz więcej stymulacji, co wskakuje, że optymalny poziom tonizacji wzrasta; *dy zbliża się okres snu, poziom ten na ogół ¡pada; spada także, gdy dziecko jest niezdrowe lub zaniepokojone. Ogólnie można powiedzieć, że poziom optymalny zmienia się pod wpływem takich czynników, jak stan zdrowia, ¡topień zmęczenia, poczucie bezpieczeństwa, vydzielanie hormonów, oddziaływanie środ- ców farmakologicznych, alkoholu i innych. Aby utrzymać optymalny poziom tonizacji, :złowiek reguluje dopływ bodźców. Jednym ze »posobów jest poszukiwanie odpowiednich sy- ;uacji, sytuacje bowiem różnią się „nasyce- ńem bodźcami (stymulacją)”; sytuacje nowe zmienne, sytuacje obfitujące w zdarzenia »wałtowne, angażujące emocje — dostarczają wielu silnych bodźców, co podwyższa poziom ;onizacji. Są też sytuacje monotonne, gdy :miany są rzadkie i niewielkie, a czynniki. z którymi osobnik się styka, dostarczają oddziaływań słabych i pozbawionych emocjonalnego znaczenia. W tych wypadkach poziom tonizacji obniża się.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!