Ewentualny porządek

Struktura ta, podobnie jak inne struktury, jest „umieszczona” w Sieci Poznawczej: zarówno w porządku deskryptywnym, jak i ewa- luatywnym. Umieszczenie w porządku deskryptywnym, a więc w Sieci Operacyjnej, znaczy, że określone zositaje własne położenie w stosunku do innych przedmiotów: położenie w przestrzeni fizycznej (dzięki czemu podmiot może zdawać sobie sprawę, jak w stosunku do niego są rozmieszczone inne przedmioty otoczenia), położenie w przestrzeni społecznej (dzięki czemu podmiot określa swą przynależność społeczną, kulturową, klasową, określa też dystans, jaki go dzieli od. ludzi zajmujących inne położenia), położenie na kontinuum czasu (dzięki czeimu podmiot może ująć siebie i innych, a także to, co mu się przydarza, jako uporządkowane historycznie) itp. Umieszczenie w Sieci Operacyjnej pozwala także , dokonywać symbolicznych manipulacji na sobie samym, a więc wyobrażać siebie w różnych rolach, w różnych miejscach, podlegającego rozmaitym zmianom itp. Umieszczenie własnego „ja” w porządku ewaluatywnym, a więc w Sieci Wartości, wiąże się z przypisaniem sobie wartości, przy czym może to być różna wartość w zależności od tego, na jakich skalach jest rozpatrywana: tak więc człowiek może wartościować siebie rozmaicie w zależności od punktu widzenia: urody, moralności, siły fizycznej, zaradności itp. W dzieciństwie i młodości oceny samego siebie bywają niestałe, ponieważ zależą od tego, na jakich skalach człowiek rozpatruje siebie, a także od tego, jakie były jego najświeższe doświadczenia z samym sobą. U człowieka dojrzałego dochodzi do hierarchicznego uporządkowania skal wartości i do ustabilizowania doświadczeń. Stałe położenia na najważniejszych skalach decydują wtedy o tym, jak jednostka wartościuje siebie, czyli decyduje o poziomie samoakceptacji. Jedną z istotnych przesłanek tego poziomu jest to, jak człowiek był wartościowany przez swoje otoczenie, a przede wszystkim przez osoby, które miały w jego życiu znaczenie (tzw. osoby znaczące).

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!