Czynności poznawcze

Wtedy, gdy w regulacji dominuje Sieć Wartości, następować mogą rozmaite deformacje czynności poznawczych. Polski psycholog społeczny Tadeusz Mądrzycki przeprowadził szereg badań, w których pokazał, że proces logicznego myślenia ulega rozmaitym deformacjom wtedy, gdy są zaangażowane ważne wartości jednostki. Można powiedzieć, że w tym wypadku zaangażowanie Sieci Wartości wynika z faktu, iż człowiek ma do czynienia z przedmiotami, którym przypisuje duży stopień cen- ności. Interesującej ilustracji zjawiska wpływu, jaki wywiera Sieć Wartości na Sieć Operacyjną, dostarczają badania przeprowadzone przez znanego polskiego psychologa społecznego Stanisława Mikę. Stwierdził on, iż łatwiej są zapamiętywane informacje dogodne dla człowieka. Dogodne — to znaczy nie tylko zgodne treściowo z akceptowaną postawą, ale także niezgodne z nią, pod warunkiem, iż zawierają argumenty kompromitujące postawę nieakceptowaną. Widać więc, że Sieć Wartości może działać jak „filtr”, przepuszczający do pamięci trwałej te informacje, które są akceptowane lub przydatne do obrony przekonań akceptowanych. Sieć Wartości i Sieć Operacyjna nie są dwoma różnymi układami, lecz dwiema formami uporządkowania tej samej całości, którą nazywamy Siecią Poznawczą. Te dwie formy działają jako jedność, albowiem żaden akt regulacyjny nie może dojść do skutku, jeżeli nie opiera się równocześnie na orientacji w tym, co zachodzi, i wartościowaniu tego, co zachodzi. Łączny wynik obu tych procesów doprowadza do ukształtowania lub wyboru odpowiedniej formy zachowania. Sieć Poznawczą można ujmować jako wyższą instancję regulacji.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!