Centracja

Jednym z nich może być niedojrzałość osobowości, w rezultacie czego Sieć Poznawcza wykazuje znaczne tendencje do tzw. centracji; innymi słowy, aktywność określonego obszaru sieci wyłącza aktywność wszelkich innych obszarów. Zjawisko to w sferze zjawisk orientacyjnych po raz pierwszy zidentyfikował opisał systematycznie Jean Piaget. Tak więc u małych dzieci hamowanie agresji może być dlatego niedoskonałe, że kiedy następuje koncentracja na jednej aktywności, zostaje utrudniony czy wręcz uniemożliwiony dopływ informacji, który zaktywizowałby mechanizmy hamujące. Można powiedzieć, że w tym wypadku Sieć Poznawcza nie działa jako system. To samo zachodzić może u ludzi dorosłych wykazujących znaczne cechy niedojrzałości. Ważną rolę odgrywać też mogą i inne przyczyny, a mianowicie obecność społecznych czynników, które agresję faworyzują. Czynnikami takimi są wzorce i wymagania szerzone w społeczeństwie i stanowiące składnik jego kultury lub też szerzone w pewnych jego grupach.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!